Hem

Säkerhet som gör skillnad

 • Interim säkerhetschef
 • Projektledning
 • Riskanalyser/Riskinventering
 • Statusinventering av fastigheter
 • Besiktningar av fastigheter och säkerhetssystem
 • Projektering av säkerhetssystem såsom:
  - brandlarm
  - inbrottslarm
  - överfallslarm
  - passerkontrollsystem
  - kameraövervakning
  - lås etc
 • Upphandlingar av produkter, system och tjänster kopplat till säkerhet
 • Kravställning och specifikation av mekaniskt skydd och  omslutningsyta
 • Granskning att ställda krav är uppfyllda
 • Upprättande av säkerhetsplaner, riktlinjer och policys
 • Internutredningar
 • Utbildning/föredrag

 "En bunker är säker men känns den trygg?"

 

Jag heter David Sahlberg och driver Flowsec.


Vi är ett oberoende konsultföretag inom Security Risk Management och erbjuder rådgivning gällande skydd av personal, fastigheter och verksamheter. Under mina 25 år som säkerhetkonsult har jag hjälpt myndigheter och flera av Sveriges stora företag att på ett bra sätt se till att säkerheten ligger i paritet med skyddsvärda tillgångar och kärnvärden.


Flowsec tillhandahåller lösningar som är väl avvägda och anpassade för varje kund. I grunden handlar säkerhetsarbetet om att identifiera och analysera risker och sårbarheter samt förebygga och i möjligaste mån undvika att det oönskade inträffar. Men säkerhet är inte alltid lika med trygghet. Säkerhet är mätbart och konkret medan trygghet är en känsla som bygger på tillit.

 

Jag är certifierad enligt internationell standard som ASIS PSP (Physical Security Proffesional), certifierad säkerhetssamordnare SSF och behörig ingenjör inbrottslarm SSF.

COJOSTUDIOS

Creative Studio

conny.johnssons@gmail.com

 

© Copyright.

Alla rättigheter förbehållna.

Kontakt

 

 

david.sahlberg@flowsec.se

 

Mob: 073 944 40 12